Film Örebro Stadsbuss

Project Description

Att förbättra kollektivtrafikens rykte och upplevelsen av stadstrafiken i Örebro. Att  öka resandet, inte bara lite utan rejält. Det var vad som stod på agendan när vi anlitades för att jobba med en treårig kampanj tillsammans med Länstrafiken Örebro, Örebro kommun och Nobina. Som ett led i att förbättra kvaliteten i resandet med stadsbussarna sjösätts efter ett par år ett nytt linjenät. Vi tar fram flera filmer som lyfter fram nyheter och fördelar, till exempel 10-minuterstrafik och en ny knutpunkt intill slottet. Här har de klippts ihop till en film.

Project Details
Date januari 11, 2018
Client:Örebro Stadsbuss