Tidning Region Örebro län

Project Description

I den landstingsdrivna primärvården i Örebro län finns 26 vårdcentraler, Allmänmedicinskt forskningscentrum (SFC), Asyl- och invandrarhälsan, Ungdomsmottagningen samt vårdcentralernas jourmottagningar. De ger gemensamt ut magasinet Din Hälsa som handlar om att må bra och känna sin kropp. Med tidningen vill Region Örebro beskriva utbudet av hälsofrämjande aktiviteter som finns. Din Hälsa ska entusiasmera, stimulera och motivera invånarna att ta kontakt med vården för att prata om sin hälsa. Information och kunskapsbyggande är andra viktiga delar. Factum står för layouten.

Project Details
Date april 2, 2015
Client:Region Örebro län