Archives

Radio Länstrafiken Örebro

 

 

Med ett Sommarlovskort kan den som är 7 – 20 år resa hur mycket som helst för bara några kronor om dagen. Det gäller, inte helt oväntat, från det att skolan slutar i juni till dess att den drar igång igen i augusti. Vi har tagit fram flera olika radiospotar om Sommarlovskortet, både Länstrafikens och andra kollektivtrafikbolags kort. Annat vi har gjort radiospotar om är bland annat events av olika slag och nyheter för kollektivtrafiken som till exempel nya biljett- och trafiksystem.

Radio Länstrafiken Sörmland

 

När Länstrafiken Sörmland introducerade ett nytt linjenät i Eskilstuna tog vi fram en omfattande kampanj som lyfte fram alla nyheter. Trafiken förbättrades med tätare turer, ändrade linjedragningar, kortare restid och ett nytt kundcenter. Därtill fick linjerna nya nummer och färgkoder.

En uppskattad del av kampanjen var radioreklamen – genom skön lockande reggae fick invånarna ta del av den nya stadstrafikens alla fördelar.