Archives

Skövde vintermagasin

Next Skövde Destinationsutveckling AB är stadens destinationsbolag som verkar för att göra Skövderegionen välkomnande och attraktiv. Det gör de tillsammans med aktörer inom områdena turism, möten, evenemang och handel. Genom samarbete kring kommunikation, marknadsföring och försäljning är målet att skapa utveckling och tillväxt inom besöksnäringen.

Next ger ut ett flertal magasin varje år, bland annat ett som speglar Skövdes utbud under vinterhalvåret. Syftet är att nå ut med vilka fina möjligheter till längd-och utförsåkning – och andra roliga vinteraktiviteter – som erbjuds på berget Billingen. Samtidigt vill man locka besökare till stadens centrum där boende, shopping, kultur, restauranger och uteliv finns. Factum står för formgivningen.

Tidning Region Örebro län

I den landstingsdrivna primärvården i Örebro län finns 26 vårdcentraler, Allmänmedicinskt forskningscentrum (SFC), Asyl- och invandrarhälsan, Ungdomsmottagningen samt vårdcentralernas jourmottagningar. De ger gemensamt ut magasinet Din Hälsa som handlar om att må bra och känna sin kropp. Med tidningen vill Region Örebro beskriva utbudet av hälsofrämjande aktiviteter som finns. Din Hälsa ska entusiasmera, stimulera och motivera invånarna att ta kontakt med vården för att prata om sin hälsa. Information och kunskapsbyggande är andra viktiga delar. Factum står för layouten.